Logo

De Stichting Oud Alkemade

Het doel van de stichting is om actief de geschiedenis van de (voormalige) gemeente Alkemade en omgeving te bestuderen en levend te houden. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  • Het stimuleren van contacten tussen belangstellenden voor regionale geschiedenis.
  • Het uitgeven van publicaties over de geschiedenis en/of de bevolking van Alkemade en omgeving.
  • Het organiseren van bijeenkomsten en excursies, alsmede het geven van voorlichting en informatie.
  • Het verlenen van steun aan historische activiteiten.
  • Het bevorderen, in stand houden en verbeteren van zaken met historische waarden, betrekking hebbende op Alkemade en omgeving.
  • Het houden van tentoonstellingen.
  • Het onderhouden van contacten en zoveel mogelijk samenwerken met landelijke, regionale en gemeentelijke organisaties op historisch gebied en - zo nodig - het aansluiten bij de voor de stichting meest geŽigende samenwerkingsorganen.

In 1980 kwam burgemeester drs. P.J. Bolten met het initiatief om, net als in andere gemeenten, ook in Alkemade een historische vereniging op te richten. Het voornaamste doel moest zijn om de geschiedenis van de gemeente Alkemade te beschrijven en te tonen. Er werd een werkgroep gevormd die de stichting oprichtte en inhoud gaf aan haar doelstelling: zij organiseerde tentoonstellingen met verschillende thema's en verzamelde foto's en videomateriaal. Ook gingen er mensen op uit om foto's te maken van de gemeente Alkemade. Het eerste boekje Alkmadders verscheen.

Er moest een ruimte komen waar de werkgroep zijn gang kon gaan en die kwam er: in de voormalige Jozefschool aan het Pastoor Onelplein. Het boekje Alkmadders sloeg aan bij de bevolking en er kwamen steeds meer donateurs.
De Werkgroep Oud Alkemade is op 15 november 1984 officieel een stichting geworden. Toen werd de notariŽle akte gepasseerd bij notaris Zuidhof te Oude Wetering. Sinds die tijd steeg het aantal donateurs tot ruim 1350 nu (december 2012).

Bestuur Stichting Oud Alkemade:

Lex van der Zwet, voorzitter - 06-22122953
Annelies van Wieringen, secretaris - 071-5018326
Piet van der Meer, penningmeester -
Marian van Kampenhout, bestuurslid
vacature

ANBI

Stichting Oud Alkemade heeft de zgn. ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat wij schenkingen, legaten en nalatenschappen mogen ontvangen zonder dat wij daarover schenkbelasting zijn verschuldigd. De voorwaarden die hier voor u aan verbonden zijn wat de inkomstenbelasting betreft, vindt u bij de Belastingdienst.^ Home