Trouwboek RK kerk Rijpwetering 1675-1732
Voorwoord
In het trouwboek staan de huwelijken vermeld die in de RK kerk van de toenmalige parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte te Rijpwetering werden gesloten gedurende de periode 1675 tot 1732. Het trouwboek is afkomstig uit het archief van de genoemde kerk.
Van elk huwelijk (‘Matrimonio juncti’) staan als regel aangegeven de datum van de huwelijksinzegening, de namen van de bruidegom en bruid, de woonplaats van de bruidegom en in enkele gevallen ook van de bruid, de namen van de twee getuigen (‘Testes’), eventuele opmerkingen en de naam van de pastor. De gegevens staan kolomsgewijs aangegeven, met in de linker kolom de betreffende bladzijdenummers die in de kopie van het originele document door de transscribent zijn aangebracht. De kopie is opgenomen in het archief van het Historisch Centrum Alkemade.
Het eerste gedeelte van het trouwboek beginnende op 13 mei 1675 bevat inschrijvingen die door pastoor Franciscus van der Lisse moeten zijn gedaan, hoewel zijn naam in het document niet wordt genoemd. Deze pastoor bediende de kerk van Rijpwetering en die van Oud Ade sedert 1675. Hij was de opvolger van de bekende pastoor Antonius van der Plaet, die op 17 augustus 1678 overleed. Na het overlijden van pastoor Van der Lisse op 19 augustus 1709 werd de inschrijving op 17 februari 1710 voortgezet door pastoor Theodorus van Aelst en daarna vanaf 9 oktober 1710 door pastoor Joannes Walterus Eelkens. Na diens vertrek ten slotte werden de inschrijvingen op 18 november 1714 overgenomen door pastoor Joannes van der Meij.
Enkele afkortingen en uitdrukkingen in de teksten zijn de volgende:
BG = bruidegom
BD = bruid
g.d. = geestelijke dochter, ook wel klop(je) genoemd, ongehuwde dame in de parochie die      de pastor hielp bij de uitvoering van bepaalde parochiale taken. Jaapje en Neeltje Dirckx waren zulke klopjes die vaak als getuigen optraden.
In facie ecclesiae = ten overstaan van de kerk, d.w.z. zichtbaar voor iedereen. Tot in de 16e eeuw werden huwelijken vóór het kerkgebouw voltrokken, maar in de tijd van het trouwboek binnen het kerkgebouw.
Eodem die, ijsdem testibus = op dezelfde dag, dezelfde getuigen
Over de toegepaste transcriptieregels nog het volgende:
-       Hoofdletters daar waar zij volgens huidige normen worden toegepast
-       Het afkortingsteken van de patroniem van de bruidegom is uitgeschreven als –sen, dus Jansen, Franssen enz.
-       Een lege cel correspondeert met afwezigheid van informatie
-       Een cel met een vraagteken correspondeert met niet of moeilijk te lezen informatie
-       De ‘i’ in de uitgangen van meisjesnamen is te lezen als ‘j’, dus Trijntie>Trijntje. De namen zullen ook wel zo zijn uitgesproken
-       De ‘ij’ in de latijnse namen van maanden is te lezen als ‘ii’.
In het bovenstaande is gebruik gemaakt van informatie uit het boek ‘Hoe de kerkklokken in Alkemade zijn gaan luiden’ van Theo van der Poel (2006).
Historisch Centrum Alkemade, maart 2010,
de transscribent Rijk Zwaan